Lyhyesti määriteltynä, ohjelmoinnilla tarkoitetaan tarkan toimintaohjeen antamista tietokoneelle, jotta se suorittaisi halutun toiminnon. Tietokoneen prosessori siis ymmärtää vain käskyjä jotka ovat kirjoitettu niin sanotulla konekielellä eli ohjelmointikielellä. Tarkoituksena siis tuottaa erilaisia ohjelmia ja saada tietokone esimerkiksi tekemään automaattisesti jotakin, jonka muussa tapauksessa joutuisit itse mekaanisesti suorittamaan. Eri ohjelmointikielet toimivat eri tarkoituksiin ja siksi on tärkeää oppia niiden ominaisuuksista, jotta osaa valita oikean työkalun kyseessä olevaan tehtävään.

Ohjelmointi, eli kansankielellä koodaus, ei suinkaan ole enää tietokonenörttien ja ihmelasten aktiviteettia, vaan yhä useammat työnantajat vaativat alaisiltaan edes jonkin ohjelmointikielen tuntemusta ja vähäistä ymmärrystä koodaamisesta. Maailman yhä enemmä digitalisoituessa, myös ammattimaisten ohjelmoijien tarve kasvaa koko ajan. Osa tulevaisuudessa kasvavista ammateista siis kiistatta liittyy yhä syvempään tietotekniikan ymmärtämiseen.

On selvää, että vanhemman ikäluokan kohdalla koodaamisen opettelu voi osoittautua varsin haastavaksi, mutta nuoren väestön kannattaa ehdottomasti hypätä hyvissä ajoin ohjelmointikielien maailmaan ja kohottaa omaa osaamistasoaan työmarkkinoille.

Mistä kannattaa aloittaa?

Vielä muutama vuosi sitten koodaamista pidettiin vain erityislahjakkaiden henkilöiden taitona, mutta nykyään ohjelmointia opetetaan jo lapsillekin ja sitä pidetään joissain piireissä jopa yhtenä perustaidoista. Kuten minkä tahansa uuden taidon opettelussa, myös ohjelmoinnissa aloitetaan hyvin yksinkertaisilla harjoituksilla ja tehdään lukuisia toistoja. Pikkuhiljaa homman juoni hahmottuu ja voidaan siirtyä isompiin haasteisiin.

Hyvältä koodaajalta vaaditaan muun muassa kiinnostusta ongelmanratkaisuun, uteliaisuutta ja kykyä loogiseen ajatteluun. Aloittelijoille parhaimmat ohjelmointikielet ovat nimeltään Python, Ruby ja HTML, joita pidetään kaikkein yksinkertaisimpina ja helpoiten opittavina.

Tämän päivän suosituimmat

Kun yksi ohjelmointikieli on hallussa, voi siirtyä seuraavaan ja mikäli aikaa ja oppimishalukkuutta löytyy, kannattaa tietysti yrittää tutustua mahdollisimman moniin.

Internetistä löytyy useita opetussivustoja, joiden avulla pääsee helpoiten mukaan ohjelmoinnin maailmaan ja pienten tehtävien kautta kehittymään yhä pätevämmäksi koodaajaksi.

Tämän päivän yksi suosituimmista ohjelmointikielistä on 90- luvun puolivälissä kehitetty Java. Sitä käytetään muun muassa pelien ohjelmointiin ja yleiseen kehitykseen. Sen etuihin kuuluu monipuolisten käyttötarkoituksiensa lisäksi valtava tietorakenteiden- ja kehysten valikoima. Tämän ansiosta käyttäjän ei tarvitse manuaalisesti kirjoittaa hankalia koodeja. Se on myös yhteensopiva useiden eri käyttöjärjestelmien kanssa. Näitä ovat esimerkiksi MacOs, Linux, Windows ja Solaris.

Web- kehityksestä kiinnostuneelle paras vaihtoehto tällä hetkellä on JavaScript. Nimen samankaltaisuus ei tosin tarkoita, että tällä ohjelmointikielellä olisi paljonkaan yhteistä edellä mainitun Javan kanssa. JavaScrip on omiaan esimerkiksi verkkokauppojen ominaisuuksia ohjelmoitaessa ja muita niin kutsuttuja vuorovaikutteisia sisältöjä luodessa. Sen etuihiin kuuluu muun muassa nopea kieli ja mahdollisuus koodin suoraan ajamiseen. Sitä voi kirjoittaa selaimessa suoraan, eikä muita sovelluksia siis tarvita.

Jo aikaisemminkin mainittu Python, on edellisten tavoin kehitetty jo 90- luvulla ja toimii parhaiten erilaisten sovellusten luomiseen niin puhelimeen kuin tietokoneellekin. Python on yksi helpoimmista oppia, joten pitkään kyseistä ohjelmointikieltä käyttäneillä voi jatkossa olla vaikeuksia tottua muihin, haastavampiin vaihtoehtoihin. Se on kuitenkin tehokas ja monipuolinen ohjelmointikieli ja varsinkin aloittelijalle oikein sopiva.C# on myös suosittu vaihtoehto aloittelijoiden keskuudessa ja sen etuna on erittäin hyvä suoja hakkereita vastaan. Sitä käytetään pääasiassa peliohjelmointiin ja Windows- sovelluksiin. Se pohjautuu C++ – kieleen, joka on huomattavasti haastavampi oppia ja kymmenisen vuotta vanhempi kuin muut edellä mainitut. Se on erinomainen suurten projektien ohjelmointiin ja sillä onkin kehitetty monet suosituista sovelluksista, kuten Chrome ja PayPal.