Matkailualojen kehittämisessä tarvitaan luovia aloja

creative tourismLuovia aloja voidaan käyttää hyödyksi monin tavoin pyrittäessä kehittämään matkailualaa. Erityisesti matkailun elämyksellisyys on trendi, joka on noussut runsaasti viime aikoina, ja joka tulee todennäköisesti nousemaan edelleen monien hakiessa nimenomaan matkoiltaan sellaisia kokemuksia ja elämyksiä, joita arjesta puuttuu. Tällaisten elämysten luomiseen ja tarjoamiseen luovat alat ovat oiva yhteistyökumppani. Ainutlaatuisten elämysten tarjoaminen nostaa matkailualan yrityksen kilpailukykyä, joten tällaiseen toimintaan kannattaa panostaa.

Oikeanlaisten elämysten tarjoamiseksi sekä kohdentamiseksi oikealle asiakasryhmälle on tärkeää tuntea asiakkaat riittävän hyvin. Samalla tulee kiinnittää huomiota siihen, että tarjotut palvelut ovat ehdottoman laadukkaita. Erityisen tärkeää tämä on siitä syystä, että internetin aikakaudella asiakkaiden on äärimmäisen helppoa jakaa kokemuksensa muille matkailijoille ympäri maailman erilaisten verkossa toimivien yhteisöjen kautta. Tällaiset yhteisöt saattavat saavuttaa kymmeniä tuhansia matkailijoita, jotka saattavat olla oman yrityksen potentiaalisia asiakkaita. On havaittu, että usein asiakkaat kertovat huonoista kokemuksista vieläkin helpommin kuin hyvistä, jolloin yksikin huono arvostelu saattaa tavallaan vesittää monta positiivista kommenttia. Tämän vuoksi toiminnan laadukkuudesta sekä tasalaatuisuudesta on pyrittävä pitämään kiinni kaikissa tilanteissa.

Nykyajan matkailutuotteelta vaaditaan monipuolisuutta, elämyksellisyyttä sekä yksilöllisyyttä, jotta se voisi olla kilpailukykyinen nykyajan monimuotoisilla matkailualan markkinoilla. Matkailualalla tarvitaankin monenlaista osaamista, jotta voidaan vastata kaikkiin sen nykyajan asettamiin haasteisiin. Tästä syystä onkin luontevaa, että luovien alojen toimijoita on alettu työllistää yhä enenevässä määrin matkailualan tehtäviin esimerkiksi tehtävissä, jotka liittyvät yrityksen brändin luomiseen tai erilaisten matkaoppaiden ja –esitteiden laatimiseen. Luovien alojen toimijat voivat myös auttaa erilaisten elämysten suunnittelussa sekä toteutuksessa.

Keinoja elämysten tarjoamiseen matkailualalla

Suomessa järjestetään esimerkiksi keskiaikaisia tapahtumia, jotka tarjoavat osallistujille runsaasti elämyksiä sekä uusia kokemuksia, ja joiden kautta voi melkein tuntea siirtyvänsä aikakoneella ajassa taaksepäin aina keskiajalle asti. Luontomatkailu on toinen matkailunala, jossa Suomella on tarjota monia valttikortteja – kuten Lapin erämaat sekä kauniit järvimaisemat.

Elämysten elementteihin kuuluvat yksilöllisyys, aitous, tarina, moniaistisuus, kontrasti sekä vuorovaikutus. Vuorovaikutuksen osalta oppaan merkitys on olennainen osa onnistunutta kokemusta. Kokemisen erilaisia tasoja ovat motivaation taso, fyysinen taso, älyllinen taso, emotionaalinen taso ja henkinen taso.